Sneddonové klamstvá a podvody

Toto nepotrebuje komentár, ale ak viete po anglicky ide o poukazovanie na podvody a klamtsvá Thomasa Sneddona, prokuratóra, ktorý prenasledoval Michaela roky s vykonštruovanými obvineniami proti nemu 1993-1994/2003-2005

William Wagerer, moderátor na lokálnej tv LIVE TV v Santa Marii bol "podporovateľom" Michaela na základe faktov a skutočností, ktoré videl a počul na súde zo strany prokuratúry, ktoré ukazovali Sneddonovu zaujatosť a podvody s cieľom dostať Michaela za každú cenu...