Žiadosť Raymone Bain zamietnutá

Sudca definitívne zamietol žiadosť Raymone Bain, bývalej manažérky a poradkyne Michaela o vyplatenie podielu zo ziskov vo výške 10%, na ktoré si nárokovala údajne ako podiel zo zmlúv od roku 2006, ktoré mala zabezpečiť, v rámci Michaelovho comebacku, ktoré jej mal údajne prisľúbiť.

Raymone ale nedokázala presvedčivo preukázať svoje nároky, navyše, originálna zmluva hovorí niečo iné.

V roku 2007 podpísala dohodu o vyplatení 448 tis. dolárov ako odstupné s tým, že si nenárokuje žiadne ďalšie peniaze, a záväzky voči nej sú vyrovnané.

Celkovo žiadala 44 mil. dolárov.

Rozhodnutie súdu - LINK

Obrázek