MJ Estate zamietol žiadosť

... Raymone Bain o vyplatenie údajného podielu zo ziskov, ktoré mala ako bývalá manažérka dosiahnúť cez dohody pre comeback, za čo požadovala 10% podiel zo ziskov, celkovo 44 mil. dolárov.

MJ Estate jej žiadosť síce zamietol, ale až súd rozhodne, či zamietnutie je oprávnené.