“Michael Jackson: The Official Exhibition”

Od 29.4. sa v Tokiu uskutoční oficiálna výstava 300 vecí patriacich Michaelovi, a bude trvať 2 mesiace.

Akcia sa uskutoční v Tokio Tower.

Takto pokračuje putovná výstava, ktorá začala v Londýne koncom roka 2009.

Teraz je to Azia a počíta sa aj výstava v USA.

Oficiálna stránka - LINK

Obrázek