MJ Estate zamietol 7 nárokov

Podľa správ, až 7 podaní nárokov na vyplatenie údajných peňazí za údajné služby a nevyplatené pohľadávky, zamietli právnici a správcovia Michaelovej pozostalosti.

Celkovo ide o sumu asi 400 mil. dolárov a v podstate všetky "pohľadávky" sú absurdné, a nemajú relevantný základ, preto MJ Estate nevidí dôvod sa nimi zaoberať.

Veritelia však majú 3 mesiace na odvolanie sa na súde, ktorý bude rozhodovať, či existuje dôvod na pohľadávku, alebo či zamietnutie je oprávnené.

V zásade platí, že iba súd rozhodne, či žiadatelia majú dôvody na vyplatenie peňazí.