Predajnosť This Is It DVD/Blue-Ray

Podľa zverejneného zoznamu Sony a predajnosti TII do 1.4. je takýto:

-US: 3,100,000

-Japan: 2,700,000

-UK: 1,400,000

-Canada: 410,000

-France: 400,000

-Australia: 420,000

-Spain: 100,000

-Italy: 100,000

-Rest Of Europe: 600,000

-Rest Of Asia: 700,000

-Latin/Central America: 100,000

-South America: 800,000

-Ďalšie krajiny: 200,000

CELKOVO: 11,030,000 predaných kusov DVD/BR

Obrázek