Nová kniha

Image and video hosting by TinyPic

Pod titulom - "Michael Jackson: The Apollo Memorial" bude vydaná kniha, ktorá bude popisovať Michaela ako legendu divadla APOLLO a ako si Harlem poctil Michaela.

Autorom je Frederick Monderson, vysokoškolský profesor, ktorý píše o histórii černošskej komunity, a v tejto knihe zahrnul 20 kapitol s viac ako 219 fotkami Michaela mapujúcimi jeho život.