Michael Jackson Auditorium

Fanúšikovia na facebooku založili petíciu o podpore znovu-odhalenia Michaelovho mena na priečelí budovy základnej školy v Hollywoode, ktorú Michael ako chlapec navštevoval, a ktorá v roku 1990 premenovala jednu zo svojich učební na - Michael Jackson Auditorium.

Obrázek

Po obvineniach v roku 1993, zakrylo vedenie školy na žiadosť rodičov jeho meno, no odvtedy ho už nikdy neodkrylo natrvalo, čomu prispeli aj obvinenia v roku 2003 a proces.

Obrázek

Keďže Michael vyšiel zo všetkých obvinení ako nevinný, a zbavený obvinení, fanúšikovia žiadajú, aby škola nielen na Michaelovu pamiatku odkryla jeho meno.

Tu je linka na petíciu FACEBOOK - LINK

TWITTER - LINK

(osobne si však nemyslím, že to k niečomu pomôže, doterajšie protesty rodičov na podobné akcie mali väčší vplyv neodkryť Michaelovo meno pre kontroverzie spojené s Michaelom)

VIDEO z 1989 a odhalenia jeho mena, za prítomnosti Michaela.