(údajne) Nezverejnené video z LWMJ

O tom, či je (bol) Michael šťastný.

Neuveriteľné...