Projekt WIKIpedia

Image and video hosting by TinyPic

Na jazykových mutáciách v slovenskom jazyku, WIKIpedia uverejňuje buď minimálne, alebo žiadne "relevantné" informácie o Michaelovi.

Preto vás chcem vyzvať k spolupráci na vytvorení informačného bloku o Michaelovi, tentoraz v slovenskom jazyku.

Ja som v slovenskej verzii tak narýchlo upravil a pozmenil niekoľko informácií, ktoré neboli "presné", avšak chcel by som spolu s vami, aby sme zozbierali dostatok informácií v slovenskom jazyku o Michaelovi a potom to zverejnili ako info správu pod menom Michael Jackson, tak, aby z nich mohli čerpať aj slovenské médiá, resp. ľudia, ktorí chcú poznať aktuality.

Podstata je, aby ste spolupomáhali vytvárať tieto informácie, a čerpali správy z MJJsource, napr. pokiaľ ide o predajnosť albumov a všetkého, čo sa týka Michaela, ako aj aktuality.

Každý, kto bude mať záujem, nech sleduje postupnosť správ z MJJsource, a nech sa potom prihlási, a zverejní aktuality na Wikipédii.

Tu bude treba "vybudovať" celú sieť informácií a myslím, že je to veľmi pekná výzva !!!

Musíme si však uvedomiť, že nie každý samostatne by mal vstupovať do procesu úprav a robiť bezhlavé zmeny za každú cenu, preto vás vyzývam aj na spoluprácu, je toho veľa čo treba urobiť, ale verím, že spoločne by sa nám to podarilo.

Ostatné informácie musia zahrňovať podstatné informácie a správy, aby tvorili celok, tak ako tomu je na anglickej verzii.

Stačí porovnať a začať pracovať...

Najprv sa ale musíte - rozhodnúť čo, kde a kedy pridať, vedieť sa orientovať v ukladaní (nie je to nič zložité, zvládne to aj začiatočník) a .... a perfektne sa dajú doplňať už existujúce sekcie, ktoré sú prázdne !!!

Slovenská stránka Wikipédie:

LINK

Obrázek