Prokuratúra žiada zastavenie licencie

Pre vykonávanie lekárskej praxe pre dr. Conrada Murraya.

Formálne o to požiadal štátny zástupca Jerry Brown v zastúpení lekárskej komory v Kalifornii, a to až do vyriešenia prípadu, teda procesu.