Právnik žiada o zaplatenie výdavkov

Právnik Debbie Rowe, Eric George požiadal súd, aby nariadil správcom majetku Michaela preplatenie nákladov v súdnom konaní v súvislosti s opaterou detí.

George žiada 178,000 dolárov za zastupovanie Debbie.

V jeho podaní uvádza, že mu údajne prisľúbil právnik správcov Howard Weitzman, preplatenie nákladov, ak sa dohodnú v prospech Katherine Jackson.

Weitzman však stále trvá na tom, že žiadna konkrétna dohoda sa neuskutočnila, pretože súd rozhodol o opatrovníctve detí v prospech Katherine ackson.