Cena pre Michaela aj na Ukrajine?

... akoby sa rozhtrhlo vrece s uďeľovaním cien a toto je ďalšia zo správ, ktorá sa objavila na ukrajinskej web stránke...

Ak viete po rusky, možno sa dočítate, že cena "Archanjela Michaela" by mala byť udelená Michaelovi ako prvému ocenenému za jeho charitatívnu činnosť a prínos kultúre.

LINK

Preklad z prekladača si pozrite na diskusii:

LINK