Sociálny úrad nezistil žiadne problémy

Podľa aktuálnych správ, sociálny úrad, ktorý vyšetroval údajne ohrozovanie detí paralizátorom v dome Katherine Jackson, nezistil žiadne porušenia, ktorými by boli deti akokoľvek ohrozené!

Obrázek

Preverovanie skončilo a úradníci nenašli žiadny dôkaz, ktorý by sa javil ako priame ohrozovanie detí.

Polícia kontaktovala úrad potom, ako "niekto" políciu informoval, že syn Jermaina Jacksona ohrozoval deti Michaela v ich dome potom, ako si mal údajne objednať paralizátor cez internet.

DCFS, sociálny úrad týmto uzatvoril vyšetrovanie bez zistených problémov.