Predajnosť

Prehľad predajnosti Michaelových nahrávok za druhý pol-rok 2009, resp. od Michaelovej smrti - 25.6.:

USA albumy: 8.8 mil.

Mimo USA (albumy): 22.5 mil.

US Digital Downloads: 12.9 mil.

Ostatné Digital Downloads: 8 mil.

Global Music Video Downloads: 5 mil.

Fyzický predaj singlov: 2 mil.

US Music DVD Sales: 3.5 mil.

Global Music DVD Sales: 3 mil.

This Is It US DVD Sales: 3.3 mil.

Mimo USA - This Is It DVD Sales: 4.8 mil. (celkovo tak min. 8.1 mil. kusov)

-------------

Celkový predaj - 73.800.000 mil. nahrávok