EXCLUSIVE

Na diskusii v otvorenej téme - po prihlásení sa - som pridal pre všetkých špeciálne vydanie časopisu z UK venované Michaelovi ako DOWNLOAD súboru .pdf

Skeny sú v HQ a... stojí to za to.

LINK

(nateraz sú otvorené 3 sekcie, postupne pridám ďalšie)

Image and video hosting by TinyPic