Michael Jackson - Our Icon BET

Špeciál televízie BET, ktorá od svojho vzniku v 80 rokoch neustále prejavovala podporu Michaelovi...

Tu je ich retrospektíva ako spomienka na Michaela