Najpredávanejšia titulka v USA

V USA mal podľa nového rebríčka Michael 4 z 10 najpredávanejších tituliek časopisov za rok 2009.

Najpredávanejším bol časopis PEOPLE mapujúci Michaelov život a kariéru, ako aj TIME, NewsWeek, US.

LINK

Obrázek