Spomienka na Oskaroch

Ako sa dalo čakať, spomenuli si aj na Michaela!

Obrázek