Kauza paralizátor

Prehlásenie rodiny Jacksonovcov uvádza, že deti Michaela neprišli do kontaktu s paralizátorom, ani neboli vystavení akémukoľvek ohrozeniu zasiahnutia.

Katherne Jackson ho mala odniesť z domu potom, ako sa o tom dozvedela.

Vyšetrovanie prebieha.