Ďalší veritelia...

... k ďalším veriteľom žiadajúcim peniaze za údajne služby pre Michaela je aj spoločnosť - Crowe Horwath LLP, ktorá mala pre Michaela pracovať v obchdoných záležitostiach od 4.6. do 25.6.

Ďalšou je aj Diane Williams, ktorá žiada zaplatenie za daňové poradenstvo, za ktoré nebola údajne vyplatená, za jej služby v roku 2006 pri podávaní daní.

Žiada 60 tisíc...