Správcovia chcú zmenu názvu skupiny

Potom ako Michael zomrel, sa vytvorilo niekoľko tribute skupín, ako aj mnoho dvojníkov, ktorí používajú meno Michaela resp. niektoré označenia, na ktoré "nemajú právo" vzhľadom na registrácie niektorých názvov ako obchodných značiek reprezentujúcich Michaela a produkty predávane v jeho mene.

Teraz chcú správcovia, aby jedna kalifornská skupina zo San Francisca zmenila svoj názov Neverland.

Obrázek

Aby sa vyhli súdnym žalobám, boli nútení si zmeniť názov na Foreverland.

Niektorí členovia skupiny boli nemilo prekvapení tvrdiac, že Michael by určite takto nepostupoval, a bol by hrdý na to, že mu niekto takto vzdáva hold. (pozm. tu ale ide čisto len o obchodné značky, preto nie je možné ignorovať tento fakt)