Správa koronera + autopsia

Nuž, kto viete po anglicky, prečítajte si podrobnú správu (nie je však kompletná), ktorú vypracoval koroner (teda vyšetrujúci lekár), s popisom stavu, v kom sa Michael v čase smrti nachádzal - aj popis ako mal Murray postupovať v oživovaní, že v čase keď prišli záchranári, Michael už nežil..., vrátane popisu časti tela počas pitvy, látok v tele... (tu je dôkaz o tom, že Michael nebol nadrogovaný, alebo závislý na liekoch ako takých, naproti tomu, o čom informovali média=bulvár, nie je tu zmienka, že trpel stavmi insomnie, nespavosti, preto nebola potrebná dávka anestetík a sedatív!!!) a "iné" pre niekoho nechutné detaily, žiaľ také, aké sa robia počas pitvy, napr. sa tam uvádza, že vybrali Michaelovi jazyk... a v podstate všetky orgány..., že mal zväčšenú prostatu, že sa urobilo 60 fotografií celého jeho tela, že mal tetovanie na hlave, riedke vlasy napojené na príčesok a parochňu... (a o tom musí vedieť celý svet..., doslova Michaela takto pred verenosťou rozobrali, počas života najšpinavšie ponížili a teraz už len totálne, detailne a verejne rozpitvali, neexistoval doteraz človek, ktorého by niekto takto verejne "rozanalyzoval"... čo je toto za svet...)

LINK