Koronerova správa a dôvody úmrtia

1. podľa okolností išlo o podanie Propofolu a benzodiazepinu druhou osobou

2. išlo o podanie látky bez lekárskeho predpisu, ktorá môže byť podaná iba v nemocnici

3. nebolo dostatočné vybavenie na správne zabezpečenie podania látky, ako aj spôsob podania

4. okolnosti nenaznačujú, že by išlo o osobné podanie látky

Podľa žaloby, Murray síce protizákonne, ale bez nevraživosti zabil Michaela.