Vystúpenie tanečníkov z THIS IS IT

Tanečníci z This is it vystúpili v show Ellen DeGeneres