Michaelov odkaz...

V americkom časopise Bass Player je 11 strán venovaných Michaelovmu vplyvu na hudobníkov, ako aj Michaelove vzory, ktoré ho ako hudobníka ovplyvnili a sprievodcom v článku je Alex Al, ktorý spolupracoval na skladbách pre This Is It koncerty.

Image and video hosting by TinyPic