Ďalší veriteľ - záhradník +

... Jose T. Marequem ktorý tvrdí, že Michaelovi v decembri 2008 zariadil kúpu rôznych druhov kvetín, stromčekov a iných okrasných rastlín.

Za tie mu v celkovej hodnote viac ako 14 tisíc dolárov zaplatili iba 10, takže požaduje zvyšných 4000 dolárov.

"Problémom" preňho ale je, že posledná vystavená faktúra je z decembra 2009, kedy bol Michael už 6 mesiacov po smrti...

Jeho vysvetlenie na to je, že sa zmýlil v dátume, a predloží Michaelovým právnikom správne účtenky...

A iný veriteľl, nejaký Craig A. Johnson, žiada 374 tisíc dolárov za údajne nejaké práce na akomsi (technickom) výskume, pre Michaela...