Nová figúrka Michaela na Vianoce...

... podľa správ už teraz, sa na vianočný trh dostane nová figúrka s podobyzňou Michaela...