Správcovia majetku chcú podiel

... a to 10% zo všetkých projektov, ktoré sú súčasťou od času ich spravovania, vrátane výnosov z This Is It, predjaja albumov a všetkého čo sa oficiálne predáva pod značkou Michael Jackson!

Odvolávajú sa na štandardné pomery, keď manažéri a správcovia obchodných záležitostí umelcov majú podiel 15-20%.

DOKUMENT žiadajúci ich podiel - LINK

Podiel bude slúžiť na vykrytie ich výdavkov s riadením majetku, a všetkých právnych úkonov a ich výdavkov, ako aj platenie za licencie a administratívu s tým súvisiacu.

(osobne som za to, aby dostali tento podiel, zaslúžia si to, a nielen to...)