Michael Jackson Estate -- Potrebujeme pomoc!

Správcovia Michaelovej pozostatalosti MJ Estate podali návrh sudcovi, aby im umožnil najať nových ľudí, ktorí sú talentovaní, mladí a kreatívní, a chceli by pracovať na rozvíjaní Michaelovej pozostalosti!

Konkrétne hľadajú kreatívnych riaditeľov a spolu-výkonných riaditeľov obchodných záležitostí, a teda byť súčasťou vrcholového manažmentu, ktorí nie sú ovplyvnení udalosťami a správami z rokov 2004-2005...

(že by som sa prihlásil?)

Image and video hosting by TinyPic