MJ Estate nechce platiť Joeovi Jacksonovi

... aktuálne správy sú, že správcovia majetku Michaela nechcú platiť žiadnu podporu z Michaelových peňazí jeho otcovi Joeovi.

Odôvodňujú to tým, že Michael ho nazahrnul do svojho závetu, preto si nemôže právne nárokovať na jeho peniaze...