Michaelov rodný dom musel byť oplotený

Vzhľadom na veľký počet ľudí a fanúšikov, ktorí od Michaelovej smrti navštevujú jeho rodný don v meste Gary na známej ulici 2300 Jackson Street, museli jeho správcovia/majitelia oplotiť a okná zabezpečiť.

Dôvodom boli veľké návštevy, ktoré (by) narušovali statiku domu a charakter stavby, ktorá je v skutočnosti obývaný dom majiteľov.

Obrázek