Ďalší veritelia...

Podľa súdnych záznamov, prihlásili sa ďalší veritelia, ktorí požadujú zaplatenie údajných dlhov Michaela.

Spoločnosť Stabler & Associates požaduje viac ako 275 tisíc dolárov za správu Michaelových finančných záležitostí, ktoré mal objednať brat Randy v roku 2004, keď sa Michael snažil vysporiadať sa s pôžičkami a ich spátkami v Bank of America.

Randy mal ubezpečiť spoločnosť, že za služby dostane firma zaplatené, ale údajne doteraz neboli.

Právnik správcov majetku Howard Weitzman k tomu povedal, že ich žiadosť musí byť preskúmaná, a podľa toho sa rozhodne.

K dlžnej čiastke si účtujú aj penále/poplatky z omeškania 82 tisíc dolárov.