Sudca zvýšil podporu pre deti

... a to na 60 tisíc dolárov mesačne pre výdavky na deti!