Michaelov nový nábytok ide do dražby

Fotky nábytku, ktorý si Michael objednal do zámku v Londýne tu v téme:

LINK

Obrázek