Správy na diskusii

Chcel by som vás požiadať, aby ste v "prípade potreby vyjadriť sa" k správam o aktuálnom diani, skopírovali ich na diskusiu do sekcie News, alebo iné do dalších sekcií!

Diskusiu vytvárate vy, preto diskutujte o aktuálnom dianí, a vyjadrite sa tam.

Nemôžete čakať, že napr. ja alebo Bublinka budeme pridávať témy do sekcií sami...