Ďalšia cena pre Michaela

V Nemecku udelia Michaelovi cenu za jeho humanitárnu činnosť.

Udelenie sa uskutoční v Drážďanoch v Semper Opera Ball tento víkend.

Hosťom bude LaToya, ktorá preberie za Michaela túto cenu.

Ďalším oceneným bude napr. Jose Carreras za svoju umeleckú činnosť.