Úmrtný list - príčinou smrti vraj bolo zabitie

Úmrtný list Michaela, ktorý zomrel náhle v júni, sa objavil na internete (zasa ďalší?)

Úmrtná správa ako príčinu smrti uvádza "homicide", teda zabitie. Zavinila ho "akútna otrava propofolom". Propofol je anestetikum, ktoré sa užíva vnútrožilovo.

Z úmrtného listu vyplýva, že si Michael nepichol injekciu sám, ale dal mu ju niekto iný. V dokumente stojí, že ju dostal doma. Na prvej strane je začiernené číslo Michaelovo sociálneho poistenia a Michaelova adresa aj adresa jeho sestry La Toye, ktorú udával pre prípad núdze. V kolónke povolanie je napísané "hudobník", pri rodinnom stave rozvedený a pri rase černoch. Nechýbajú mená Michaelových rodičov.

Skúste porovnať úmrtné listy, ktoré sú na starom fore, ktoré som zverejnil krátko po Michaelovej smrti..., v čom je rozdiel?

Tu sú tie "novo zverejnené"!

Obrázek

Obrázek