Novinky Universal Express

... ako sa ukázalo, spoločnosť, ktorá dražila pred niekoľkými mesiacmi v Las Vegas veci rodiny Jacksonovcov zbankrotovala.

Jej prezident Richard Altomare sa snažil nielen pred médiami, ale aj pred veriteľmi pretvarovať, že všetko je OK.

Už v Auguste bol donútený súdom vzdať sa stoličky predsedu predstavenstva.

31.8 nariadil súd, aby bola ustanovená likvidita na spoločnosť, a tá sa musela vzdať celej svojej kontroly nad spoločnosťou, jej dcérskymi spoločnosťami a všetkého majetku.

Majetok spoločnosti a Altomareho bol prešetrovaný.

Proti spoločnosati bolo vedených niekoľko žalôb, napr. proti UE vo výške asi 24 mil. dolárov, a proti Altomaremu za viac ako 3.5 mil. dolárov.

Museli priznať, že žiadna z ich operácií nebola úspešná a neboli schopní splatiť dlhy, ktoré boli vygenerované aj podvodnými tranzakciami.

V Septembri vydal súd nariadenie, že UE má zaplatiť súdne poplatky, ktoré súviseli aj so žalobou Michaela a Janet proti UE, a súd nariadil UE zaplatiť 32.000 dolárov za žalobu, ktorá bola proti tomu, že spoločnosť predala niektoré veci rodiny napriek tomu, že bolo už počas aukcie vydané predbežné opatrenie, aby sa s konkrétnými vecami nemanipulovalo, aj keď súd bral ohľad aj na to, že nemal dostatok informácií, ktoré veci už boli predané a ktoré chcela rodina späť.

Medzi zaujímavosti vyšetrovania, ktoré skončilo nedávno patrí aj to, že Altomare mal od Januára do Septembra poberať plat vo výške celkovo asi 1 milion dolárov - pričom aj jeho žena poberala nejaké finančné prostriedky, na ktoré ale Altomare nemal vysvetlenie, čo vlastne robila jeho žena.

UE predala nelegálne tovar za viac ako 9.5 mil. dolárov ako zabezpečenie..., čím spôsobila viac ako 1 mil. stratu pre svoje dcérske spoločnosti.

Altomare tiež zneužil aj špeciálne fondy firmy na nákupy drahých vecí ako hodiniek, alebo diamantov a šperkov, a spätne ich predal nelegálne v hotovosti.

Altomare ostáva vo vyšetrovačke a pod stálym vyšetrovaním.

Nie je ešte jasné, či by mohli byť všetky nepredané veci spločnosťou vrátené rodine Jacksonovcov.