UPDATE: vyšetrovanie!

Doktor Murray sa najal nového právnika, ktorý zastupoval ošetrovateľku v podobnom prípade!

Image and video hosting by TinyPic

J. Michael Flanagan sa vyhlasuje za najlepšieho právnika, ktorý vie pracovať na prípadoch týkajúcich sa liekov a propofolu v súvislosti s úmrtím.

V roku 2004 takto obhájil sestričku, ktorá bola obvinená z obdobnej veci, pri podaní propofolu pacientovi, ktorý zomrel.

Sestrička bola zbavená obvinení z neúmyselného zabitia.