Vyšetrovanie ukončené!!!

Podľa aktuálnych správ, vyšetrovanie Michaelovej smrti je ukončené!

vyšetrovacie spisy v priebehu niekoľkých týždňov spracuje štátny zástupca/prokurátor, a vznesie obvinenia proti dr. Cobradovi Murrayovi! (nie je teraz jasné, aké konkrétne!)

Všetky vyšetrovacie zložky a polícia pracujú spoločne na prípade a plánujú zorganizovať spoločné stretnutie na súde.

Podľa informácií, prípad je veľmi zložitý, ale sú dostatočné dôkazy, ktoré môžu obviniť Murraya, avšak, podľa správ, Murray sa údajne nedopustil profesionálneho zlyhania v prípade podávania propofolu Michaelovu (prečo potom podal Michaelovi látky, ktoré sa môžu iba v nemocniciach?).

V jeho prípade by išlo o obvinenie z neúmyselného zabitia.