Skupina Animaineax's vyhrala súťaž

Súťaž, ktorú organizovala BBC3 “Move Like Michael Jackson” má svojho víťaza: britsko-filipínsku skupinu Animaineax's

Štyria členovia týmto víťazstvom dostali možnosť vystúpiť aj na spomienkovom koncerte - “Michael Jackson Memorial Concert” - pre Michaela, ktorý sa zatiaľ podľa plánov uskutoční v Londýne (ide o ten zrušený vo Viedni).

Táto súťaž mala celonárodnú účasť a moderoval ju známy DJ Reggie Yates z rádia Radio One.

Pozrite si víťazov: