Muž podal sťažnosť na súd...

... aby Michaelova posledná verejná rozlúčka v LA nebola zaplatená z daní mesta Los Angeles, ale aby to zaplatili Michaeloví správcovia majetku.

Uvádza to v podanej žiadosti, ako platiteľ daní, že rodina a správcovia na ceremoniály finančne zarobili, a preto jeho návrhom na súde chce, aby poplatky, ktoré s tým boli súvisiace neplatilo mesto LA!

Celkovo ise asi o 3 mil. dolárov, ktoré doteraz neboli zaplatené ako náklady (policajná ochrana a všetko okolo toho).

Jose Freddie Vallejos podal žiadosť ako súkromná osoba.