Joe Jackson žiada vydanie lekárskej správy

... o Michaelovi, v ktorej verí, že nájde informácie, ktoré by viedli k zisteniu, že Michaelova smrť nebola náhodná!

Jeho právnik Brian Oxman (ktorý dostal tento týždeň od komory právnikov ako právnik podmienku za isté neprofiesionálne konania v minulosti), žiada nemocnicu, kde bol Michael hospitalizovaný o všetky lekárske záznamy, vrátane patologických výsledkov a fotiek z pitvy!!!

Joe Jackson prehlásil v žiadosti, že ho celá rodina údajne podporuje.

Právnik Michaelovej pozostalosti, ktorý zastupuje Michaela (MJ Estate), odpovedal na jeho žiadosť s tým, že je to absolútne nevhodné, a poukázal na to, že by to mohlo narušiť právo Michaela na súkromné údaje vo vzťahu s lekárom a jeho mlčanlivosti o pacientoch, a varoval pred rizikom zneužitia záznamov a najmä fotiek z pitvy!!!

Nakoniec, rodina t.j. Katherine v zastúpení detí, už dostala niektoré lekárske záznamy, rovnako ako výsledky pitvy a iné záznamy, preto Joeova žiadosť jasne dokazuje jeho zúfalé snahy spolu s Oxmanom o zneužitie a využitie vo svoj prospech!

+

Jermaine Jackson kritizoval média, že sa zaoberajú FBI spismi (poukázal na to, prečo neboli zverejnené, keď bol Michael nažive), a rovnako aj nové informácie o tom, kto je na zozname údajných veriteľov Michaela, ktorí by mali byť zaplatení za svoje "služby".