CNN umiestnila Michaela na 6 miesto

... najzaujímavejších ľudí roka 2009!

LINK