Prehlásenie Raymone Bain k Neverlandu

Washington DC, 7.7.2007

V roku 2006, bývalí poradcovia pána Jackson refinancovali pôžičku na Neverland Valley Ranch prostredníctvom finančnej skupiny Fortress Investment Group, LLC. Pôžička bola splatná do októbra 2007.

Napriek prezentovaným správam, pán Jackson nemal nikdy problémy so splácaním tejto pôžičky. Pán Jackson je vo finálnej etape svojho refinancovania a nepríde o svoj Neverland Ranch.

Žiadne ďalšie komentáre k tejto veci nebudú poskytnuté, keďže toto je stratégia neinformovať o osobných a finančných záležitostiach pána Jacksona.

Raymone Bain.