Predajnosť: celkovo

Tu je prehľad predajnosti všetkých nahrávok:

Albumy: 24.8 mil.

DVD predaj: 4 mil.

Mobilné zvonenia: 1.5 mil.

Single - CD: 5.2 mil.

Single digitálne sťahovanie: 17 mil.

Celkový predaj za rok 2009 = 52.5 mil. nahrávok