FBI presunula vydanie spisov

Podľa aktuálnych správ, FBI preložila vydanie a zverejnenie spisov o Michaelovi týkajúce sa obvinení proti nemu, ako aj pokusov o vydieranie a sprisahanie o niekoľko dní.

Podľa informácií, napr. Michaelov právnik Johny Cochran v roku 1993 kontaktoval FBI, pretože bol svedkom vydierania Michaela, a na jeho podanie začala FBI vyšetrovať daný prípad.

Preto budú detaily známe až po zverejnení spisov, aj keď nie je isté, či budú obsahovať inkriminované informácie.