Správcovia majteku Michael podali na súd žiadosť

... a to odovôdnenie, aby získali podiel zo zisku nad správou majetku Michaela! (pozri staršie správy)

Podľa vysvetlení pre sudcu John Branca a John McClain chcú ochrániť Michaelovo dedičstvo a majetok pre útokmi a neoprávennými nárokmi pred Joeom Jacksonom a nedávno aj pred Katherine Jackson, ktorá by rovnako tiež chcela väčšie právomoci nad majetkom.

V Joeovom prípade ide o finančný podiel na Michaelových peniazoch.

Ich práca pre Michaela a správu zárobkov im zaberá 7 dní v týždni, a ich postavenie je neustále spochybňované a musia čeliť rôznym úrokom na ich profesionálne zastupovanie, ako to tvrdia v dokumente.

Zároveň, v čase Michaelovej smrti viedol 11 súdnych žalob, a po jeho smrti sa ešte zvýšili.

Preto nežiadajp len podiel zo zisku, ktorý im patrí ako percentuálny podiel, ale žiadajú aj ďalšie kompenzácie za svoje služby.