Komisia tvrdí, že nemôže namietať proti článku

... denníka the Guardian, ktorého reportérka nazvala Michaela pedofilom.

Podľa ich pravidiel, reagovalo iba 10 sťažností, avšak nikto z rodiny Jacksonovcov ako dotknutých strán (akoby mali o nich vedieť z britských novín???) podľa komisie na sťažnosti čitateľov, nereagoval na daný článok.

Medzi sťažnosťami boli rozhorčenia nad tým, ako autorka opísala Michaela, poukazovanie na porušenie nejakých zákonov, ktorými by bol článok diskriminačný, ale musle by to byť niekto z rodiny Jacksonovcov, ktorý by musel podať priamu sťažnosť!!!

Inými slovami, je evidentne akceptovateľné, ak sa nevinný človek môže označiť z čisto subjektívnych a fiktívnych dôvodov za pedofila.

Je nezmyselné, ak by mal niekto ako Jacksonovci čítať denníky z celého sveta a sledovať, kto a čo o Michaelovi píše, a v prípade ako tento aj patrične reagovať.

Ale dá sa nevšímať si tieto absurdity a zakrývať nad nimi oči?

Kto iný, ako novinári by mali trvať na čo najpresnejších faktoch a objektivite?

Zároveň komisia odôvodnila tento článok ako osobný názor autora článku, nie reportážnu správu, teda osobný názor založený na subjektívnom dojme vo vzťahu k Michaelovi Jacksonovi.

Ibaže v článku Tanya Gold (viď staršie správy) sú uvedené nielen "osobné" názory, ale mnohé základné aj rozšírené faktografické nezmysly, ktoré priamo odporujú realite a skutočnostiam priamo zo súdnych dokumentov.

Jediné čo ostáva v tomto nezmyselnom mediálnom šialenstve je, aby Michaelova matka, prípadne správcovia majetku v zastúpení právnikov napadli tento článok a komisiu, ktorá asi len domnelo obhajuje a chráni obete nespravodlivých článkov, ako im to nariaďujú ich pravidlá.